Sư Minh Niệm || Cảnh Giác Với Những Cám Dỗ Bên Trong || chùa Hoa Nghiêm, Hoa Kỳ || 24.02.2013

In this video

Bài pháp thoại “Cảnh giác với những cám dỗ bên trong” của Sư Minh Niệm nằm trong buổi thực tập thứ 5 của khóa tu Mùa Đông với đề tài “Khám phá và làm chủ cảm xúc”, diễn ra ngày 24.02.2013 tại thiền đường Tĩnh Lặng, chùa Hoa Nghiêm, thuộc vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ
Các bài pháp thoại khác trong cùng khoá tu: https://goo.gl/aDaIpD

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *