Sư Minh Niệm || Chuyển Hóa Cảm Xúc ||chùa Hoa Nghiêm, Hoa Kỳ || 10.05.2009

In this video

Bài pháp thoại “Chuyển hóa cảm xúc ” của Sư Minh Niệm thực hiện trong buổi thực tập thứ 11 của khóa tu Mùa xuân – Thiền Hiểu Biết, diễn ra ngày 10.05.2009 tại thiền đường Tĩnh Lặng , chùa Hoa Nghiêm, thuộc vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ.
Các bài pháp thoại khác trong khoá tu: https://goo.gl/z0iDVu

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *