Sư Minh Niệm || Đến Bao Giờ Mới Sống || chùa Hoa Nghiêm, Hoa Kỳ || 03.03.2013

In this video

Bài pháp thoại “Đến bao giờ mới sống” của Sư Minh Niệm nằm trong buổi thực tập thứ 6 của khóa tu Mùa Đông với đề tài Khám phá và làm chủ cảm xúc, diễn ra ngày 03.03.2013 tại thiền đường Tĩnh Lặng, chùa Hoa Nghiêm, thuộc vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ.
Các bài pháp thoại khác trong khoá tu: https://goo.gl/aDaIpD

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *