Sư Minh Niệm || Dừng Lại Để Lấy Thêm Năng Lượng Đi Tiếp || Bản Hoa Anh Đào || 29.12.2015

In this video

– Bài pháp thoại “Dừng lại để lấy thêm năng lượng đi tiếp” của Sư Minh Niệm thực hiện trong buổi thực tập thứ 3 của khóa thiền tập Sống trọn giây phút này, diễn ra ngày 29.12.2015 tại Bản Hoa Anh Đào thuộc vùng thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
– Các bài pháp thoại khác trong khóa thiền: https://goo.gl/3HUHgd

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *