Sư Minh Niệm || Đứng Qua Một Bên Dòng Cảm Giác || Đảo Kim Cương, Quận 2 || 02.09.2014

In this video

Bài pháp thoại “Đứng qua một bên dòng cảm giác” của Sư Minh Niệm nằm trong buổi thực tập thứ 7 khóa tu Mùa Thu, diễn ra ngày 02.09.2014 tại Đảo Kim Cương, quận 2, Tp Hồ Chí Minh.
Các bài pháp thoại khác trong cùng khoá tu: https://goo.gl/x4kASF

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *