Sư Minh Niệm || Giờ Vấn Đáp || Bản Hoa Anh Đào || 17.02.2016

In this video

Bài vấn đáp của Sư Minh Niệm diễn ra ngày 17.02.2016 tại Bản Hoa Anh Đào, thuộc vùng Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *