Sư Minh Niệm || Giờ vấn đáp || Bản Hoa Anh Đào || 22.10.2015

In this video

– Bài vấn đáp của Sư Minh Niệm diễn ra ngày 22/10/2015 tại Bản Hoa Anh Đào, thuộc vùng Tp Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
– Các bài pháp thoại khác trong năm 2015: https://goo.gl/7hm21Y

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *