Sư Minh Niệm || Giữ Bàn Tay Cho Khéo ||chùa Hoa Nghiêm, Hoa Kỳ || 24.01.2010

In this video

– Bài pháp thoại “Giữ bàn tay cho khéo” của Thầy Minh Niệm được thực hiện trong buổi thực tập thứ 9 của khóa tu Thu đông – Thiền hiểu biết. Diễn ra ngày 24.01.2010 tại thiền đường Bình Yên, chùa Hoa Nghiêm, thuộc vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ.
– Các bài pháp thoại khác trong khóa tu: https://goo.gl/5Tn2Sw

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *