Sư Minh Niệm || Hơi Thở Điểm Tựa Kỳ Diệu || chùa Hoa Nghiêm, Hoa Kỳ || 15.03.2009

In this video

Bài pháp thoại “Hơi Thở Điểm Tựa Kỳ Diệu ” của Thầy Minh Niệm thực hiện trong buổi thực tập thứ 3 của khoa tu Mùa xuân, diễn ra ngày 15.03.2009 tại thiền đường Tĩnh Lặng , chùa Hoa Nghiêm, thuộc vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ.
Các bài pháp thoại khác trong khoá tu: https://goo.gl/z0iDVu

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *