Sư Minh Niệm || Khổ Đau Hay Bất Toại Nguyện ||chùa Hoa Nghiêm, Hoa Kỳ || 24.03.2009

In this video

– Bài pháp thoại “Khổ Đau Hay Bất Toại Nguyện” của Sư Minh Niệm nằm trong buổi thực tập thứ 4 của khóa tu Con đường thảnh thơi, diễn ra ngày 24.03.2009 tại chùa Hoa Nghiêm, thuộc vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ.
– Các bài pháp thoại khác trong khóa tu: https://goo.gl/pTeBVr

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *