Sư Minh Niệm || Không Bùn Thì Cũng Không Sen || chùa Hoa Nghiêm, Hoa Kỳ || 01.01.2010

In this video

– Bài pháp thoại “Không bùn thì cũng không sen” của Sư Minh Niệm được thực hiện trong bài pháp thoại thứ 1 – buổi thực tập thứ 7 của khóa giáo lý Bát Nhã Tâm Kinh. Diễn ra ngày 01.01.2010 tại thiền đường Bình Yên, chùa Hoa Nghiêm, thuộc vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ.
-Các bài pháp thoại khác trong khoá tu: https://goo.gl/i2VnqQ

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *