Sư Minh Niệm || Không Ngừng Quan Sát Tâm Chống Cự || Đảo Kim Cương, Quận 2 || 09.09.2014

In this video

– Bài pháp thoại “Không ngừng quan sát tâm chống cự” của Sư Minh Niệm nằm trong buổi thực tập thứ 9 của khóa tu Mùa thu, diễn ra ngày 09.09.2014 tại Đảo Kim Cương, quận 2, Tp Hồ Chí Minh.
– Các bài pháp thoại khác trong cùng khoá tu: https://goo.gl/x4kASF

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *