Sư Minh Niệm || Làm Sao Để Được Bình Yên || thành phố Atlanta, Georgia || 29.12.2012

In this video

Bài pháp thoại “Làm Sao Để Được Bình Yên” của Thầy Minh Niệm, diễn ra ngày 29.12.2012 tại thành phố Atlanta, Georgia.

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *