Sư Minh Niệm || Lắng Nghe Mới Thấu Hiểu || chùa Hoa Nghiêm, Hoa Kỳ || 23.10.2009

In this video

– Bài pháp thoại “Lắng nghe mới thấu hiểu” của Sư Minh Niệm được thực hiện trong buổi thực tập thứ 2 của khóa giáo lý Bát Nhã Tâm Kinh. Diễn ra ngày 23.10.2009 tại thiền đường Bình Yên, chùa Hoa Nghiêm, thuộc vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ.
-Các bài pháp thoại khác trong khoá tu: https://goo.gl/i2VnqQ

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *