Sư Minh Niệm || Lắng Nghe Thấu Tận Nguồn Cơn || chùa Hoa Nghiêm, Hoa Kỳ || 30/11/2008

In this video

– Bài pháp thoại “Lắng Nghe Thấu Tận Nguồn Cơn” của Sư Minh Niệm nằm trong buổi thực tập thứ 7 của khóa thiền Thiền và hạnh phúc gia đình, diễn ra ngày 30/11/2008 tại chùa Hoa Nghiêm, thuộc vùng Virginia, Hoa Kỳ.
– Các bài pháp thoại khác trong khóa thiền: https://goo.gl/iIeJLO

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *