Sư Minh Niệm || Mộng Tưởng Niết Bàn || chùa Hoa Nghiêm, Hoa Kỳ || 29.01.2010

In this video

– Bài pháp thoại “Mộng tưởng niết bàn” của Sư Minh Niệm được thực hiện trong bài pháp thoại thứ 2 – buổi thực tập cuối cùng của khóa giáo lý Bát Nhã Tâm Kinh. Diễn ra ngày 29.01.2010 tại thiền đường Bình Yên, chùa Hoa Nghiêm, thuộc vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ.
-Các bài pháp thoại khác trong khoá tu: https://goo.gl/i2VnqQ

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *