Sư Minh Niệm || Nghệ Thuật Nắm Bắt Hạnh Phúc || chùa Hoa Nghiêm, Hoa Kỳ || 19/10/2008

In this video

– Bài pháp thoại “Nghệ Thuật Nắm Bắt Hạnh Phúc” của Sư Minh Niệm nằm trong buổi thực tập đầu tiên của khóa thiền Thiền và hạnh phúc gia đình, diễn ra ngày 19/10/2008 tại chùa Hoa Nghiêm, thuộc vùng Virginia, Hoa Kỳ.
– Các bài pháp thoại khác trong khóa thiền: https://goo.gl/iIeJLO

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *