Sư Minh Niệm || Ta Đang Làm Gì Chốn Này || chùa Hoa Nghiêm, Hoa Kỳ || 27.01.2013

In this video

Bài pháp thoại “Ta Đang Làm Gì Chốn Này” của Sư Minh Niệm nằm trong buổi thực tập đầu tiên của Khóa tu Mùa Đông có chủ đề là “Khám phá và làm chủ cảm xúc”, diễn ra ngày 27.01.2013 tại thiền đường Tĩnh Lặng, chùa Hoa Nghiêm, thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ.
Các bài pháp thoại khác trong cùng khoá tu: https://goo.gl/aDaIpD

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *