Sư Minh Niệm | Tập bớt phản ứng với những điều trái nghịch | Trúc Lâm Viên Giác | 24.03.2017

In this video

Tọa đàm với chủ đề: Tập bớt phản ứng với những điều trái nghịch
Tại: Trúc Lâm Viên Giác – Nha Trang
Ngày: 24.03.2017

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *