Sư Minh Niệm || Tham và Vô Tham || chùa Hoa Nghiêm, Hoa Kỳ || 16.10.2009

In this video

– Bài pháp thoại “Tham và vô tham” của Sư Minh Niệm được thực hiện trong buổi khai giảng của khóa giáo lý Con đường thảnh thơi. Diễn ra ngày 16.10.2009 tại thiền đường Bình Yên, chùa Hoa Nghiêm, thuộc vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ.
-Các bài pháp thoại khác trong khoá tu: https://goo.gl/i2VnqQ

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *