Sư Minh Niệm || Thảnh Thơi Bây Giờ Hoặc Không Bao Giờ ||chùa Hoa Nghiêm, Hoa Kỳ || 03.03.2009

In this video

– Bài pháp thoại “Thảnh thơi bây giờ hoặc không bao giờ” của Sư Minh Niệm nằm trong buổi thực tập đầu tiên của khóa tu Con đường thảnh thơi, diễn ra ngày 03.03.2009 tại chùa Hoa Nghiêm, thuộc vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ.
– Các bài pháp thoại khác trong khóa tu: https://goo.gl/pTeBVr

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *