Sư Minh Niệm || Thanh Tịnh Hóa Tâm Hành Và Tâm Thức || chùa Hoa Nghiêm, Hoa Kỳ || 18.12.2009

In this video

– Bài pháp thoại “Thanh tịnh hóa tâm hành và tâm thức” của Thầy Minh Niệm được thực hiện trong bài pháp thoại thứ 1 – buổi thực tập thứ 6 của khóa giáo lý Bát Nhã Tâm Kinh. Diễn ra ngày 18.12.2009 tại thiền đường Bình Yên, chùa Hoa Nghiêm, thuộc vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ.
-Các bài pháp thoại khác trong khoá tu: https://goo.gl/i2VnqQ

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *