Sư Minh Niệm || Thực Tại Nhiệm Màu || chùa Hoa Nghiêm, Hoa Kỳ || 08.03.2009

In this video

Bài pháp thoại “Thực Tại Mầu Nhiệm” của Sư Minh Niệm được chia sẻ trong buổi thực tập thứ 2 của khóa tu Mùa xuân, diễn ra ngày 08.03.2009 tại thiền đường Tĩnh Lặng , chùa Hoa Nghiêm, thuộc vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ.
Các bài pháp thoại khác trong khoá tu: https://goo.gl/z0iDVu

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *