Sư Minh Niệm || Tìm Lại Chân Hình || chùa Hoa Nghiêm, Hoa Kỳ

In this video

– Bài pháp thoại “Tìm lại chân hình” của Sư Minh Niệm được thực hiện trong buổi thực tập thứ 3 của khóa giáo lý Bát Nhã Tâm Kinh. Diễn ra tại thiền đường Bình Yên, chùa Hoa Nghiêm, thuộc vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ.
-Các bài pháp thoại khác trong khoá tu: https://goo.gl/i2VnqQ

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *