Sư Minh Niệm || Xử lý phiền não bằng năng lượng tỉnh thức || Chùa Giác Ngộ || 22.09.2016

In this video

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *