Tango Malena: Alfia Bakieva, baroque violin; Leonhard Bartussek, baroque cello 4K UHD

In this video

Alfia Bakieva and Leonhard Bartussek perform Tango Malena on baroque instruments at the Kapelle Neu Mariahilf Ev Krankenhaus Göttingen-Weende, Göttingen, Germany, during the Göttingen Handel Festival. Music arranged by Leonhard Bartussek.

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *