Tanya Tomkins: Rachmaninoff Sonata for cello and piano

In this video

Tanya’s Encore
A delightful serenade by Rachmaninoff for cello and piano performed by famed virtuoso
Tanya Tomkins and accompanied by the intrepid Eric Zivian.

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *