Thầy Minh Niệm | Bao giờ mới leo qua nổi vách sầu? | 04-11-2018

In this video

Pháp thoại “Bao giờ mới leo qua nổi vách sầu?” được Thầy Minh Niệm chia sẻ tại Tân Bình, Sài Gòn vào ngày 04-11-2018.

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *