Thầy Minh Niệm | Bình an ngay từ bây giờ | Bắc California – 15.12.2018

In this video

Pháp thoại Bình An Ngay Từ Bây Giờ do Thầy Minh Niệm chia sẻ tại Chùa An Lạc, thành phố San Jose, Bắc California, Hoa Kỳ vào ngày 15.12.2018.

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *