Thầy Minh Niệm | Chữa lành tâm hồn bằng năng lượng bình an | Bắc California – 15.12.2018

In this video

Pháp thoại “‘Chữa lành tâm hồn bằng năng lượng bình an” được Thầy Minh Niệm chia sẻ tại thành phố San Jose, Bắc California, Hoa Kỳ vào ngày 15.12.2018.

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *