Thầy Minh Niệm | Con đường ngắn nhất để tâm an | Tu viện Khánh An | 21.01.2018

In this video

Pháp thoại “Con đường ngắn nhất để tâm an” do Thầy Minh Niệm chia sẻ tại tu viện Khánh An, ngày 21.01.2018.

Buổi pháp thoại được ghi hình bởi Tu viện Khánh An.

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *