Thầy Minh Niệm | Đánh thức sự bình yên chân thật bên trong | Tu viện Khánh An – 08.12.2019

In this video

Chúng con kính mời quý đại chúng cùng lắng nghe bài pháp thoại “Đánh thức sự bình yên chân thật bên trong” do Thầy Minh Niệm chia sẻ tại tu viện Khánh An, ngày 08-12-2019.

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *