Thầy Minh Niệm | Điều tốt đẹp nhất cho nhau | 04.08.2018

In this video

Pháp thoại “Điều tốt đẹp nhất cho nhau” do Thầy Minh Niệm chia sẻ tại Tân Bình, Sài Gòn vào ngày 04.08.2018.

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *