Thầy Minh Niệm | ĐỐI CẢNH VÔ TÂM mới là cốt tủy của Thiền | Trúc Lâm Tuệ Đức – 01.11.2019

In this video

Chúng con kính mời quý đại chúng cùng lắng nghe bài pháp thoại mới nhất của Thầy Minh Niệm tại Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức, tỉnh Vĩnh Phúc vào ngày 01.11.2019.

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *