Thầy Minh Niệm | Đừng quá tin vào cái thấy của mình | 05.08.2018

In this video

Pháp thoại “Đừng quá tin vào cái thấy của mình” do Thầy Minh Niệm chia sẻ tại Tân Bình, Sài Gòn vào ngày 05.08.2018.

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *