Thầy Minh Niệm | Hạnh phúc không bây giờ thì bao giờ? | Chùa Bửu Quang | 12.01.2018

In this video

Pháp thoại Hạnh Phúc Không Bây Giờ Thì Bao Giờ do Thầy Minh Niệm giảng tại chùa Bửu Quang, ngày 12.01.2018

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *