Thầy Minh Niệm | Hành thiền đúng cách sẽ thay đổi phẩm chất đời sống | 12.08.2018

In this video

Pháp thoại “Hành thiền đúng cách sẽ thay đổi phẩm chất đời sống” do Thầy Minh Niệm chia sẻ vào ngày 12.08.2018 tại Tân Bình, Sài Gòn.

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *