Thầy Minh Niệm | Hãy để chánh niệm đẩy lùi khổ đau | 04.11.2018

In this video

Pháp thoại “Hãy để chánh niệm đẩy lùi khổ đau” được Thầy Minh Niệm chia sẻ tại Tân Bình, Sài Gòn vào ngày 04.11.2018.

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *