Thầy Minh Niệm | Kiên Nhẫn – Chứng tích của tình thương đích thực | Bắc California | 15.12.2018

In this video

Pháp thoại “Kiên Nhẫn – Chứng tích của tình thương đích thực” được Thầy Minh Niệm chia sẻ tại thành phố San Jose, Bắc California vào ngày 15.12.2018.

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *