Thầy Minh Niệm | Làm sao để có thể ‘ĐỐI CẢNH VÔ TÂM’? | Chùa Minh Đạo – 25.11.2019

In this video

Chúng con kính mời quý đại chúng cùng lắng nghe bài pháp thoại “Làm sao để có thể ĐỐI CẢNH VÔ TÂM?” do Thầy Minh Niệm chia sẻ tại chùa Minh Đạo, ngày 25.11.2019.

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *