Thầy Minh Niệm | Lùi lại quan sát mà không đồng nhất | 05.08.2018

In this video

Pháp thoại “Lùi lại quan sát mà không đồng nhất” do Thầy Minh Niệm chia sẻ tại Tân Bình, Sài Gòn vào ngày 05.08.2018.

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *