Thầy Minh Niệm | Mở rộng trái tim bằng sức mạnh của Chánh Niệm | Quan Âm Tu Viện – 21.12.2019

In this video

Chúng con kính mời quý đại chúng lắng nghe bài pháp thoại “Mở rộng trái tim bằng sức mạnh của Chánh niệm” do Thầy Minh Niệm chia sẻ tại Quan Âm Tu Viện, ngày 21.12.2019.

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *