Thầy Minh Niệm | Nâng dậy tâm hồn bằng nếp sống tỉnh thức | 05.01.2019

In this video

Kính mời đại chúng nghe bài pháp thoại “Nâng dậy tâm hồn bằng nếp sống tỉnh thức” do Thầy Minh Niệm chia sẻ tại Tân Bình, Sài Gòn vào ngày 05.01.2019.

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *