Thầy Minh Niệm | Ngồi yên nhìn cuộc thịnh suy | Chùa Minh Đạo – 22.12.2019

In this video

Chúng con kính mời quý đại chúng lắng nghe bài pháp thoại “Ngồi yên nhìn cuộc thịnh suy” do Thầy Minh Niệm chia sẻ tại Chùa Minh Đạo, ngày 22.12.2019.

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *