Thầy Minh Niệm | Nhìn vào thái độ sống của mình trong mỗi phút giây | Chùa Giác Ngộ | 30.01.2018

In this video

Pháp thoại “Nhìn vào thái độ sống của mình trong mỗi phút giây” do Thầy Minh Niệm chia sẻ tại chùa Giác Ngộ, ngày 30.01.2018

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *