Thầy Minh Niệm | Phòng hộ sự thấm nhiễm của hoàn cảnh | Trúc Lâm Tuệ Đức – 09.11.2019

In this video

Chúng con kính mời quý đại chúng cùng lắng nghe bài pháp thoại với chủ đề “Phòng hộ sự thấm nhiễm của hoàn cảnh” do Thầy Minh Niệm chia sẻ tại thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức, tỉnh Vĩnh Phúc vào ngày 09.11.2019.

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *