Thầy Minh Niệm | Quay về an trú vững chãi nơi chính mình | Chùa Minh Đạo – 04.01.2019

In this video

Pháp thoại “Quay về an trú vững chãi nơi chính mình” do Thầy Minh Niệm chia sẻ vào ngày 04.01.2019 tại chùa Minh Đạo, quận 3, Sài Gòn trong chuỗi chia sẻ TÔI ĐANG LẮNG NGHE.

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *