Thầy Minh Niệm | Quay về giúp đỡ người thân chữa lành tâm hồn | 17.06.2018

In this video

Pháp thoại “Quay về giúp đỡ người thân chữa lành tâm hồn” do Thầy Minh Niệm chia sẻ tại Tân Bình, Sài Gòn vào ngày 17.06.2018.

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *