Thầy Minh Niệm | Sự chấp nhận – Chất liệu quan trọng để chuyển hóa | 19.05.2019

In this video

Pháp thoại “Sự chấp nhận – Chất liệu quan trọng để chuyển hóa” được Thầy Minh Niệm chia sẻ cho đại chúng Miền Tỉnh Thức Sài Gòn vào ngày 19.05.2019.

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *