Thầy Minh Niệm | Thành công phải gắn liền với hạnh phúc | Hà Nội – 26.10.2019

In this video

Chúng con kính mời quý đại chúng cùng lắng nghe bài pháp thoại với chủ đề “Thành công phải găn liền với hạnh phúc” do Thầy Minh Niệm chia sẻ tại cho Hội Doanh Nhân Hà Nội, ngày 26.10.2019.

Bạn có thể sẽ thích

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *